Slotrapportage per programma

witte regel

Hierna geven wij per programma aan wat de financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2017 zijn over de periode juli tot en met oktober. Het betreft de financiële voortgang van de beleidsvoornemens van de gemeente voor 2017.