Voortgang onderwerpen 2017

3.4 Economische promotie

Minder opbrengsten forensenbelasting (€ 52.000 incidenteel nadelig 2017 en 2018)

De opbrengst van de forensenbelasting neemt af door meer permanente bewoning van stenen recreatiewoningen, waarbij de bewoners zijn ingeschreven in de gemeente Dronten, en door afschrijvingen van chalets en caravans, waardoor waardevermindering  er voor zorgt dat de aanslag lager wordt vanwege toepassing van de vastgestelde staffel.

Minder opbrengsten marktgelden (€ 5.000 structureel nadelig)

De opbrengsten van de marktgelden is afgenomen doordat de markt met name in de kernen Swifterbant en Biddinghuizen kleiner is geworden.