Voortgang onderwerpen 2017

7.3 Afval

48 extra ondergrondse vuilcontainers voor restafval (krediet: 380.000, structurele kapitaallasten, 2018 t.l.v. voorziening afvalstoffenheffing)

Bij de aanbesteding van de levering en plaatsing van de ondergrondse containers is een aanname gedaan van het aantal containers op basis van landelijke ervaringscijfers met aantallen huishoudens per restafvalcontainer.

In de nadere uitwerking blijkt dat er meer containers nodig zijn gezien de werkelijke afstanden, draagvlak, areaalgroei, vervangen bestaande containers en daarnaast zijn bij een aantal hoogbouwlocaties extra containers geplaatst voor verbeterde scheiding van andere fracties dan restafval. Daarmee zijn 48 containers extra benodigd passend binnen de overeenkomst voor aanschaf en plaatsing.