Programma 5

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

5.1

Sportbeleid en activering

A. van Amerongen

5.2

Sportaccommodaties

A. van Amerongen

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

A. van Amerongen

5.4

Musea

A. van Amerongen

5.6

Media

A. van Amerongen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

A. van Amerongen

Wijkgericht werken

P. van Bergen