Programma 8

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

8.1

Ruimtelijke ordening

P. van Bergen

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

A. van Amerongen

8.3

Wonen en bouwen

P. van Bergen