Voortgang onderwerpen 2017

0.64 Belastingen Overig

Minder opbrengsten hondenbelasting (€ 10.000 structureel nadelig)

De opbrengsten uit de hondenbelasting ligt al jaren onder de begrote inkomsten. Voorgesteld wordt om de begrote inkomsten bij te stellen naar € 275.000.