Voortgang onderwerpen 2017

2.1 Verkeer en vervoer

Overdragen damwandconstructie Ankerplaats aan Waterschap Zuiderzeeland (€ 46.439 nadelig incidenteel 2018)

Om de damwandconstructie aan de Ankerplaats in eigendom over te dragen naar het waterschap Zuiderzeeland is een eenmalige afkoopsom van € 46.439 benodigd. Hiermee besparen we in de toekomst kosten aan beheer, onderhoud en vervanging en hebben we geen opgave meer voor deze damwandconstructie.

Gladheidsbestrijding 2016-2017 (€ 35.000 nadelig incidenteel)

Door de wisselende weersomstandigheden afgelopen winter, met veel wisselingen rondom het vriespunt en sneeuwval, was intensieve gladheidsbestrijding noodzakelijk. Dit heeft geleid tot meer kosten voor aankoop van zout en inhuur.