Voortgang onderwerpen 2017

2.4 Economische havens en waterwegen

Actualisatie budget Watergangen, drainage en duikers (€ 10.000 voordelig structureel)

Het budget heeft de afgelopen jaren een onderbesteding laten zien. Voor de komende jaren wordt hetzelfde uitgavenniveau verwacht. Een structurele verlaging van het budget is derhalve verantwoord.