Voortgang onderwerpen 2017

7.1 Volksgezondheid

Vaststelling subsidie 2016 GGD Flevoland (€ 17.934 voordelig incidenteel)

Voor het jaar 2016 is een activiteitensubsidie verleend van €72.003 aan GGD Flevoland voor de uitvoering van plusproducten en ziekteverzuim VO. Uit de verantwoordings-informatie van GGD Flevoland is gebleken dat zij voor de uitvoering van deze taken minder gerealiseerd hebben dan vooraf begroot. Wij hebben daarom besloten het niet ingezette bedrag van €17.934 terug te vorderen en de activiteitensubsidie GGD 2016 vast te stellen op €54.068.