Programma 7

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

7.1

Volksgezondheid

P. van Bergen

7.2

Riolering

A. van Amerongen

7.3

Afval

A. van Amerongen

7.4

Milieubeheer

A. van Amerongen

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

A. van Amerongen