Financiële effecten programma

Effecten septembercirculaire 2017 Sociaal Domein

In de volgende tabel zijn de effecten van de septembercirculaire op de integratie uitkeringen binnen het Sociaal Domein in kaart gebracht.

Septembercirculaire 2017 Sociaal Domein Integratieuitkeringen

Wmo Huishoudelijke Ondersteuning

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Integratie-uitkering meicirculaire 2017

2.497.243

2.524.185

2.524.185

2.545.335

2.649.077

2.649.077

Effect septembercirculaire 2017

15.992

16.169

16.169

16.305

16.969

16.969

Integratie-uitkering sept.circulaire 2017

2.513.235

2.540.354

2.540.354

2.561.640

2.666.046

2.666.046

Wmo Huishoudelijke Ondersteuning

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Integratie-uitkering meicirculaire 2017

4.529.761

4.675.684

4.626.514

4.648.468

4.640.896

4.633.482

Effect septembercirculaire 2017

-9.324

-65.974

-76.261

-107.467

-76.357

-76.357

Integratie-uitkering sept.circulaire 2017

4.520.437

4.609.710

4.550.253

4.541.001

4.564.539

4.557.125

Jeugdhulp

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Integratie-uitkering meicirculaire 2017

10.666.724

10.524.712

10.524.725

10.586.783

10.635.100

10.635.097

Effect septembercirculaire 2017

-5.227

-59.204

-28.876

-38.561

-28.876

-28.876

Integratie-uitkering sept.circulaire 2017

10.661.497

10.465.508

10.495.849

10.548.222

10.606.224

10.606.221

P-wet Re-integratie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Integratie-uitkering meicirculaire 2017

809.576

711.591

733.478

751.031

794.152

814.227

Effect septembercirculaire 2017

-38.408

-42.654

Integratie-uitkering sept.circulaire 2017

809.576

711.591

733.478

751.031

755.744

771.573

P-wet WSW

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Integratie-uitkering meicirculaire 2017

1.480.535

1.393.374

1.336.695

1.277.704

1.269.224

1.254.702

Effect septembercirculaire 2017

11.636

11.879

12.091

Integratie-uitkering sept.circulaire 2017

1.480.535

1.393.374

1.336.695

1.289.340

1.281.103

1.266.793

Totaal Integratie-uitkering Septembercirculaire 2017 incl. Wmo HHO

19.985.280

19.720.537

19.656.629

19.691.234

19.873.656

19.867.758

Openstaande Taakstellingen Sociaal Domein

Openstaande taakstellingen SD huidige begroting t/m sept.circulaire 2017

2017

2018

2019

2020

2021

2022

WSW

17.008

38.747

-502.305

-549.660

-557.897

-572.207

Correctie WSW (komt ten gunste/laste algemene middelen)

-17.008

-38.747

502.305

549.660

557.897

572.207

Taakstelling WSW

0

0

0

0

0

0

Taakstelling Re-integratie

233.836

-106.870

-509.479

-491.926

-487.213

-471.384

Taakstelling Jeugdhulp

619.668

-59.204

999.685

1.052.058

1.110.060

1.110.057

Taakstelling Wmo nieuw (AWBZ)

77.434

189.938

320.963

311.711

335.249

327.835

Huishoudelijke Ondersteuning

113.764

83.775

83.776

105.062

209.468

209.468

Totaal openstaande taakstellingen t/m septembercirculaire 2017

1.044.702

107.639

894.945

976.905

1.167.564

1.175.976

In de tabel wordt naast de effecten van de septembercirculaire 2017 per transitie ook inzicht gegeven in de openstaande, nog in te vullen taakstellingen binnen het sociaal domein tot en met de septembercirculaire 2017. Het effect van een circulaire wordt, positief of negatief, toegevoegd aan de taakstelling van de betreffende transitie.

Ten aanzien van de positieve taakstelling vanaf 2019 dient opgemerkt worden dat na 2018 wij nog niet uitgegaan zijn van reële begrotingen voor met name de Jeugdhulp. De tabel geeft een positieve taakstelling maar als uitgegaan wordt van een reële begroting dan is de positieve taakstelling, bij ongewijzigd beleid, niet voldoende om de kosten te dekken. Zoals aangegeven in de voortgangsrapportage 2017 zijn wij begonnen scenario's te ontwikkelen voor het financiële kader van de volgende beleidsperiode (2019-2022).