Programma 1

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

mr. A.B.L. de Jonge

1.2

Openbare orde en veiligheid

mr. A.B.L. de Jonge