Programma 2

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

2.1

Verkeer en vervoer

P. van Bergen

2.2

Parkeren

P. van Bergen

2.4

Economische havens en waterwegen

P. van Bergen