Programma 4

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

4.1

Openbaar basisonderwijs

A. van Amerongen

4.2

Onderwijshuisvesting

A. van Amerongen

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken en

A. van Amerongen en

Kinderopvang peuterspeelzalen

P. van Bergen